Pożegnanie Tomasza Janiszewskiego
Spis treści
Pożegnanie Tomasza Janiszewskiego
cd
Wszystkie strony

W mroźny styczniowy dzień pożegnaliśmy na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie Kol. Tomka Janiszewskiego naszego Przyjaciela i Kolegę z czasów studenckich, ze wspólnych wędrówek po kraju i za granicą, kolegę z pracy i aktywnej działalności turystycznej.

Tomasz Janiszewski (lat 72) urodził się w Jeleniej Górze w 1945 roku. Tam też ukończył szkołę podstawowa i średnią. Studia rozpoczął w 1963 roku na wydziale matematyki i fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie studiów jest aktywnym działaczem i organizatorem turystyki studenckiej. Pełni szereg funkcji społecznych w Zrzeszeniu Studentów Polskich, w klubach turystycznych w PTTK. Jest m. innymi Przewodniczącym Komisji Turystyki a następnie prezesem Rady Wydziałowej ZSP na Uniwersytecie Warszawskim , założycielem i prezesem turystycznych klubu rowerowego „Sama Rama” /1965/, trzykrotnie jest wybierany w latach 1971 - 73 na Prezesa Uniwersyteckiego Klubu Turystycznego Unikat – kultowego klubu i legendy turystyki akademickiej w Polsce. W wyniku wysokiej oceny działalności w Radzie Wydziałowej i w klubach turystycznych ostaje wybrany Przewodniczącym Komisji Turystyki Rady Uczelnianej  ZSP na UW /1967 – 69/, Jest także członkiem Komisji Rewizyjnej RN ZSP. W okresie studiów jest aktywnym organizatorem i kierownikiem wielu imprez turystycznych krajowych i zagranicznych m. innymi takich jak  pierwszy studencki obór rowerowy na Węgrzech /1966/. Za jego kadencji w klubie turystycznym organizowana jest słynna wyprawa traktorem „Ursus” do Azji mniejszej /kierownik wyprawy Andrzej Kępa/.    W 1972 roku był  współorganizatorem i uczestnikiem, półrocznej, pamiętnej wyprawy motorowerem marki „Komar” do Azji Mniejszej. Jego zainteresowania wysokogórskie , jako członka sekcji alpinistycznej UNIKAT-u owocują wyprawami m.in. w góry Turcji ze znanymi alpinistami z Uniwersyteckiego Klubu Alpinistycznego. Tomasz Janiszewski w latach 1971 – 1975 jest organizatorem, wykładowca i kierownikiem wielu obozów szkoleniowych dla kadry imprez krajowych i zagranicznych m. innymi w CSRS, NRD, w Turcji itp. z tej kadry rekrutuje się przyszłą kadra obozów trampingowych UKT Unikat organizowanych w całej Europie i na innych kontynentach.


W okresie działalności społecznej w turystyce akademickiej w szczególności w Uniwersyteckim Klubie Turystycznym Unikat zapisał się jako znakomity organizator, pomysłodawca imprez i wielu idei programowych w turystyce studenckiej. Doświadczenie zdobyte w pracy społecznej w turystyce akademickiej w następnych latach łączył z pracą zawodową  i wykształceniem matematyczno-informatycznym w profesjonalnych biurach podróży m. innymi w Polskim Biurze Podróży Orbis.
Po ukończeniu studiów matematyczno-fizycznych na UW był słuchaczem studiów doktoranckich w instytucje Fizyki PAN. Po praktyce zawodowej w działalności studenckiego biura podróży i klubów turystycznych  rozpoczyna pracę zawodową w 1974 roku  na stanowisku kierowniczym w Oddziale Warszawa – Śródmieście PBP Orbis. W 1978 r. przechodzi do pracy w Zarządzie PBP Orbis na stanowisko kierownika działu a następnie    dyrektora Ośrodka Postępu Techniczno-Organizacyjnego PBP Orbis. Tomasz Janiszewski był jednym z twórców i realizatorów nowoczesnych metod zarzadzania i organizacji pracy w PBP Orbis, inicjatorem i organizatorem informatyzacji w turystyce w PBP Orbis, kierował jako prezes spółką informatyczną „Diana Soft” wdrażającą nowoczesne, elektroniczne rozwiązania i  systemy zarządzania w turystyce, obsłudze podróżnych, biurach podróży itp.
Tomek był znakomitym Kolega i Przyjacielem, zawsze życzliwy dla kolegów, przyjaciół i współtowarzyszy pracy. W ostatnich kilku  latach zmagał się z ciężkimi  chorobami.
Odszedł zbyt wcześnie.
Cześć Jego pamięci !
Koleżanki i Koledzy,
Przyjaciele z turystycznych szlaków. (web)
Warszawa, styczeń 2018

 

 
projekt i wykonanie: StudioWWW

Uwaga!

Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych nasza strona używa plików cookies.Brak blokady tych plików oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Prosimy pamiętać:  każdy użytkownik może samodzielnie zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmian w ustawieniu przeglądarki taktowany jest jako  wyrażenie zgody na używanie cookies. Więcej Informacji znajdziesz na stronie Polityki Prywatności.